Toms

Runājot par sociālajiem tīkliem, vairumam prātā nāk tādas interneta vietnes kā Facebook, Twitter, Instagram un daži citi populārākie sociālie tīkli, kuros iespējama vispārēja veida savstarpēja komunikācija, taču tie neatspoguļo pilnīgu sociālo tīklu darbības jomu. Sociālie tīkli ir daudz plašāks jēdziens, kas sevī ietver vairāku veidu komunikācijas jomas. Šeit būs populārākie sociālo tīklu veidi un piemēri.

1. Sociālās komunikācijas tīkli

Sociālās komunikācijas tīkli ir tie, ar kuriem parasti asociē visus sociālos tīklus kopumā, proti, interneta vietnes, kurās, izveidojot savu individuālo profilu, ir iespējams komunicēt ar citiem cilvēkiem. Sociālās komunikācijas tīklu galvenais mērķis ir tieši nodrošināt cilvēkiem iespēju komunicēt savā starpā par jebkādām tēmām. Komunikācijas veidi šādos sociālajos tīklos var būt ļoti dažādi. Ir iespējama gan slēgta komunikācija starp konkrētiem sociālo tīklu lietotājiem, gan atvērta. Šajā kategorijā ietilpst vairums populārāko sociālo tīklu, kā, piemēram, Facebook, Twitter, Google+, MySpace u.c. Kaut gan visi šie sociālie tīkli ir savā veidā atšķirīgi, tie pamatā nodrošina vispārējas komunikācijas iespējas.

2. Multimediju sociālie tīkli

Multimediju sociālie tīkli ir tie, kuros iespējams augšupielādēt dažāda veida videoklipus, audio materiālus vai attēlus. Pēc tam ar tiem ir iespējams dalīties, vai nu ļaujot tos redzēt viesiem sociālā tīkla lietotājiem, vai konkrētām personām vai personu grupām. Daudzi multimediju sociālie tīkli arī ļauj šo informāciju nodot tālāk un ar to dalīties citās interneta vietnēs. Viena no šāda veida vietnēm ir viesiem labi zināmais YouTube, kurā iespējams augšupielādēt videoklipus un pēc tam ar tiem dalīties. Vēl viens populārs multimediju sociālais tīkls ir Flicker. Tajā iespējams augšupielādēt un aplūkot digitālās fotogrāfijas.

3. Profesionālie sociālie tīkli

Profesionālie sociālie tīkli ir paredzēti karjeras izaugsmei. Vairums šādu veidu sociālo tīklu nodrošina komunikācijas iespējas forumos un diskusijās, kā arī piedāvā dažāda veida informāciju no dažādu nozaru profesionāļiem, bet ir arī tādi profesionālie sociālie tīkli, kas paredzēti konkrētai profesijai vei nozarei. Atšķirībā no citiem sociālajiem tīkliem, šajos lietotāju profilos ir iekļauta detalizēta informācija par viņu profesionālo darbību, darba pieredzi, apbalvojumiem utt. Populārākais profesionālais sociālais tīkls ir LinkedIn, kurā iespējams nodibināt lietišķus sakarus un mācīties no citiem profesionāļiem. Vēl ir piemēram tāds profesionālais sociālais tīkls kā Classroom 2.0, kas ir paredzēts pedagogiem un skolotājiem dalīties profesionālajā pieredzē un mācīties vienam no otra.

4. Informatīvie sociālie tīkli

Informatīvie sociālie tīkli nodrošina iespēju lietotājiem uzzināt viņiem interesējošu informāciju un veidot diskusijas ar citiem, kas interesējas vai ir saskārušies ar to pašu. Pārsvarā šie sociālie tīkli tiek veidoti kā forumi, proti, kāds uzdod jautājumu vei izsaka viedokli un pārējie lietotāji var komentēt vai izteikt savu viedokli. Parasti šie informatīvie sociālie tīkli ir tematiski. Piemēram sociālais tīkls Super Green Me, ir radīts, lai cilvēki varētu diskutēt par eko dzīvesveidu.

5. Izglītības sociālie tīkli

Izglītības sociālie tīkli pārsvarā ir paredzēti, lai studenti un skolnieki varētu komunicēt par dažādām, ar izglītību saistītām tēmām un palīdzēt viens otram. Tajos var gan mainīties ar mācību materiāliem, gan palīdzēt veikt pētījumus utt. Piemēram, The Student Room, ir izglītības sociālais tīkls, kurā studenti var komunicēt savā starpā par visdažādākajām, ar izglītību saistītām tēmām, lai kopā padarītu izglītības sistēmu labāku. Ir arī tematiski izglītības sociālie tīkli, kā, piemēram, The Math Forum, kurā komunicē student, kas ir padziļināti interesējas par matemātiku.

Šie ir tikai daži piemēri daudzajām sociālo tīklu sniegtajām iespējām un variācijām. Ir ļoti daudz dažādu veidu sociālo tīklu, kas nodrošina komunikācijas iespējas starp līdzīgi domājošiem, vai uz līdzīgu mērķu sasniegšanu orientētiem cilvēkiem.